ราคาข้าวหอมมะลิ
สมาคมโรงสีข้าวไทย
Last Update : 16:00:23 18/01/2011
คุณภาพข้าวหอมมะลิ
ประวัติ ความเป็นมาข้าวหอมมะลิไทย
Last Update : 15:54:08 18/01/2011
ข้าวสารหอมมะลิมันปู
Brand : Prasat
Last Update : 10:22:49 31/01/2011
ข้าวสารหอมมะลิ
Brand : Prasat
Last Update : 10:22:31 31/01/2011
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
Brand : Prasat
Last Update : 10:16:22 31/01/2011
ข้าวสารหอมมะลิแดง
Brand : Prasat
Last Update : 10:16:03 31/01/2011
ข้าวกล้องหอมมะลิ
Brand : Prasat
Last Update : 10:15:44 31/01/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1178
Total View
65784

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Company Information :
 
Company name :   บริษัท ซี.เอ.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด
C.A.S.INTERTRADE CO.,LTD
 
Business Information :
 
Industry group :   Food and Beverage 
Agriculture 
 
Business type :   Outsource 
Wholeseller 
Exporter 
Distributor 
 
 

Contact Information :

 
Address 1 :   930,932 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10250
State/Province :   กรุงเทพฯ
Country :   ไทย
Postcode :   10250
Tel :   +66 0 2320 1960-2
Fax :   +66 0 2320 1963
 
Company Profile :
 

บริษัท ซี.เอ.เอส.อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี2542

 
Other information :
 
Capital Investment :   1,000,000 or less  
Annual revenue :   75,000,001 - 100,000,000  
Employee range :   0 - 50  
Estates :    
Map :   Click here to view company map.
Register capital :    
Total Asset :    
BOI :    
Raw material :    
Main Machinery :    
 
© 2000-2008 CopyRight by C.A.S.INTERTRADE CO.,LTD
Tel. +66 0 2320 1960-2  Fax. +66 0 2320 1963  Website. http://www.thaitechno.net/dip/home.php?uid=38392
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login