MeshGuard S เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ Battery-Powered Wireless Gas Detector
Brand : RAE Systems
Model : MeagGuard S
เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ ระบบ RAE ของเครื่องมือการตรวจจับแก๊ส MeshGuard โดย Honeywell นั้นเป็นหน่วยโครงสร้างสำคัญของเครือข่ายอัจฉริยะ MeshGuard สำหรับเซ็นเซอร์การเชื่อมต่อที่ใช้ในการตรวจจับแก๊สเพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้งานทางด้านน้ำมันและแก๊ส
Last Update : 10:00:08 11/10/2019
เครื่องตรวจวัดประมาณเสียงสะสม รุ่น Spartan 730 (Noise Dosimeter)
Brand : Larson Davis
Model : Model 730
Wireless Worker Noise Measurement -- การวัดปริมาณเสียงแบบไร้สาย The SpartanTM Noise Model 730 เป็นเครื่องตรวจวัดที่ออกแบบมาสำหรับการวัดปริมาณเสียงสะสมของผู้ทำงาน ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวก โดยสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชั่น LD Atlas โดยผ่านระบบไร้สายของอุปกรณ์ Smart Phone ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า, การแสดงผล และการดาวน์โหลดข้อมูล (ทั้งระบบ IOS และ Android)
Last Update : 13:44:32 26/07/2019
เครื่องวัดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร รุ่น VMT
Model : VMT
สามารถใช้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISEE , DIN, BS , ISO และช่วงมาตรฐานอื่นๆ โดยมีหัววัด Geophone ชนิด 3 แกน (Triaxial) ตรวจวัดแนวแกนของการสั่นสะเทือน (แกนนอน x, y และแกนตั้ง z) โดยใช้หัววัด Geophone เดียวสำหรับทุกมาตร
Last Update : 15:17:06 14/05/2019
Photocatalytics filters
Brand : BMB Technologies & Services SRL
Filters for the treatment of odors from coverages of tanks of sewage treatment plants, storage tanks of chemicals, petrochemicals and organic putrescibile material, room processes that develop unpleasant odors, air from suction systems. It ?a fully green technology as it takes advantage to purify the energy of daylight. It doesn?t requires electrical connections. The filters are sized according to the specific needs of air treatment. The filter has one side with active carbons which have the task of adsorbing the pollutants and one side with titanium dioxide, which when activated by daylight energy, oxidizes the adsorbed compounds and in this way, activated carbons are regenerated.
Last Update : 10:05:30 23/04/2018

Page View  11357  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยแสง UV ระบบปิด / UV-FAN
Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
Brand:   Light Progress (ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.621/2553) 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

          สามารถทำลายเชื้อโรค เช่น บักเตรี วัณโรค ไวรัส และ เชื้อรา โดยสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาขณะที่ท่านทำงานอยู่ในห้อง (Working Area) เหมาะสำหรับลดการ ปนเปื้อนของเชื้อในอากาศ เช่น ห้องไอซียู ห้องผ่าตัด ห้องตรวจโรค ห้องทันตกรรม ห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องยา ห้องชัณสูตรโรค ห้องเตรียมอาหาร ห้องบรรจุน้ำดื่ม ฯลฯ โดยการใช้แสงอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่น 253.7 nm ซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคสูงสุดของแสงอัลตราไวโอเลต และให้ความปลอดภัยในขณะใช้งานด้วยการทำงานแบบระบบปิด (closed cycle) โดยเครื่องจะดูดอากาศเข้าสู่ UV Chamber ที่มีผิวเหมือนกระจกเงา เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาสู่ภายนอกอีกครั้ง จึงเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้สูงสุด
          การทำงานใช้ระบบพัดลมดูดอากาศภายนอก เข้าสู่ตัวเครื่องทางด้านหน้าของตัวเครื่อง อากาศจะไหลผ่านระบบแสง UV โดยถ้ามีเชื้ออยู่ในอากาศจะถูกทำลายด้วยแสง UV นี้หลังจากนั้นอากาศจะไหลผ่านออกสู่ภายนอกอีกครั้ง ทางด้านหน้าของตัวเครื่องเช่นกัน ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮริตร์
          เครื่อง UV-Fan ได้จัดให้อยู่ใน Type A ตามการจัดชนิดเพื่อการป้องกัน (Type of Protection Shielding) ความหมายของ Type A ก็คือสามารถเปิดเครื่องให้ทำงานได้ในขณะที่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในห้อง (Lamps that can be turned on when people are present)
          UV-Fan ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องการกระจายตัวของแสง UV (Safety Standards for the emission of UV rays) โดย the National Institute of Matter Physics – University of Milan ประเทศอีตาลีและได้รับการรับรองทางด้าน the European and IEC Standards for safety of the electrical devices and with the current regulations (LVD 73-23 EEC, EMC 89-336 EEC, MD 93-42 EEC) เป็นต้น

Quartz Germicidal Lamp


          หลอด UV จะแตกต่างจากหลอด UV ทั่วไปเพราะเป็นหลอดชนิด Quartz ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคมากกว่าและมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานกว่า อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างและการดื้อสารเคมีเหมือนการทำลายเชื้อโรคโดยใช้สารเคมีแบบทั่วไป

          ทางบริษัทฯได้ทำการติดตั้งให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ กว่า 50 แห่ง เช่น ร.พ.บำราษฎร์นราดูร 154 เครื่อง , ร.พ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 108 เครื่อง , ร.พ.จุฬาฯ , ร.พ.นพรัตน์ราชธานี , สถาบันมะเร็งแห่งชาติ , บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำกัด , บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จำกัด , บริษัท ซีพีซี อายิ จำกัด , บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , มหาวิทยาลัยรังสิต ฯลฯ

ลักษณะของเครื่อง UV-FAN
 
1. ใช้ระบบคลื่นแสง UVC โดยตรงต่อเชื้อโรค (หรือที่มีชีวิตทุกชนิดที่มี DNA) และสามารถทำลายเชื้อโรคได้ภายในเสี้ยววินาที โดยไม่ต้องอาศัย Oxidizing agent ซึ่งเป็นการทำงานทางอ้อมและใช้เวลานาน
2. ไม่มีสารตกค้างทั้งขณะเครื่องทำงานและหลังจากปิดเครื่องแล้ว ซึ่งระบบอื่นๆจะมีสารไม่ผึงประสงค์ตกค้างเช่น สาร Oxidizing agent, CO2 และ Ozone เป็นต้น
3. พัดลมมีขนาดใหญ่แต่ทำงานเงียบ สามารถหมุนเวียนอากาศได้ถึง 70 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ 20 ตารางเมตร ภายในเวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้นซึ่งสามารถลดปริมาณ ของเชื้อโรคภายในห้องได้อย่างรวดเร็วกว่าระบบอื่นๆทั่วไป
4. ใช้หลอด UVC ที่มีกำลังสูงถึง 40-95 watts
5. มีมาตรฐานการควบคุมการผลิต ISO 9001 : 2008 เพื่อความมั่นใจในตัวสินค้าว่ามีมาตรฐานในแต่ละเครื่องใกล้เคียงกันและเป็น มาตรฐานเดียวกัน
6. มีมาตรฐาน LVD 73-23 EEC ซึ่งเป็นมาตรฐานของเครื่องที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ
7. มีมาตรฐาน EMC 89-336 EEC ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปรบกวนการทำ งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นที่อยู่ใกล้กัน
8. มีผลการทดสอบความสามารถของเครื่องในการทำลายเชื้อโรคในอากาศของมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศและผลการทดสอบด้วยหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย ว่าสามารถทำลายเชื้อโรคทุกชนิดได้มากกว่า 90% ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
9. เป็นระบบปิด (Close System) คือตัวเครื่องทำงานในขณะที่มีบุคคลทำงานอยู่ในห้องได้ และเป็นระบบที่ต้องการให้เชื้อโรควิ่งผ่านแสง UVC ให้ได้มากที่สุด หากมีแผ่นกรองชนิดความละเอียดสูงเช่น Hepa Filter จะทำให้เชื้อโรคติดอยู่บนแผ่นกรองและเชื้อจะไม่ผ่านเข้าไปสัมผัสกับแสง UVC ได้ นอกจากนี้ตัวแผ่นกรองยังเป็นที่เก็บสะสมเชื้อโรคและมีราคาแพง ขณะเดียวกันฝุ่นทั่วไปจะมีขนาดใหญ่จะทำให้แผ่นกรองตันในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย
 

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150145  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login