ถุงเก็บตัวอย่างแบบปลอดเชื้อ ชนิด Standard ขนาด 42 oz.
Brand : Nasco
Model : B01027WA
ความจุ: 42 ออนซ์ (1,242 มิลลิลิตร) ขนาด : 15 x 38 เซนติเมตร, หนา 0.076 มิลลิเมตร ขนาดบรรจุ : 500 ใบ/1กล่อง
Last Update : 10:37:11 17/08/2020
MiniVac II Vacuum system
Brand : Elastec
The Elastec MiniVac is a compact portable vacuum system designed for recovering liquids, oils and sludge with solids up to 2 inch / 50 mm diameter in remote or congested workspaces. MiniVac systems include a diesel or an electric motor, DrumIt drum-top head and suction wand. Optional Vacuum Hopper and All Terrain Vacuum tank for storage are also available.
Last Update : 10:35:59 17/08/2020
ถุงเก็บตัวอย่าง
Brand : Nasco
Whirl-PAK Sterile Laboratory Sample Bags
Last Update : 16:45:38 14/08/2020
ถุงเก็บตัวอย่างแบบปลอดเชื้อ ชนิด Thio ขนาด 4 oz.
Brand : Nasco
Model : B01040WA
ความจุ: 4 ออนซ์ (100 มิลลิลิตร) ขนาด : 7.5 x 18.5 เซนติเมตร, หนา 0.057 มิลลิเมตร ขนาดบรรจุ : 100 ใบ/1กล่อง
Last Update : 15:59:57 14/08/2020
ถุงเก็บตัวอย่างแบบปลอดเชื้อ ชนิด Standard ขนาด 36 oz.
Brand : Nasco
Model : B00994WA
ความจุ: 36 ออนซ์ (1,065 มิลลิลิตร) ขนาด : 12.5 x 38 เซนติเมตร, หนา 0.076 มิลลิเมตร ขนาดบรรจุ : 500 ใบ/1กล่อง
Last Update : 15:46:15 14/08/2020

Page View  10851  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องแยกน้ำออกจากน้ำมัน
Product Category:  
Product Sub-Category:  
Brand:   ecoTechnic 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   Above Grade Oil/Water Separator The clear idea.
     
 

Purification Step 1: Gravity Separation

The sediment and solids, pre-treated run-off is gravity fed

or pumped (typically with a positive displacement or

diaphragm type pump) to the gravity separator through a

submerged inlet pipe.

The separation process relies on the fact, that light fluids

have a lower specific gravity than water and thus float on

the water surface.

Purification Step 2: Coalescing Media

In the residual oil media, fine droplets, that are too small

to be separated by gravity alone are accumulated into bigger

drops that rise to the surface. This coalescing media is

made of reticular (i.e. "net-like") soft

polyurethane foam. The media-cartridge is very easy to lift

out and reinstall once it is cleaned/rinsed with a

garden hose. The separated water that leaves the Ecotop

has a residual contamination of free petroleum content to

less than 5 ppm.

Automatic oil draw-off device:

The system includes an automatic draw-off device (ADD)

for maximum environmental protection. The light fluids

are constantly being removed from the water surface and

collected in an integrated or external oil recipient. No

stable emulsions can be formed. A large amount of the

separated light liquid can be recovered without any interrupting

the collection cycle of the Ecotop. The automatic

drawoff device will collect the pure petroleum product,

and not an oil-water mixture. The costly disposal of large

quantities of oil and water mixtures is then eliminated.

Facilities that have the ADD actually are paid by waste oil

companies that service their Ecotop systems.

Ecotop‘s fields of application:

Transportation

Gasoline stations, car wash and repair workshops

Industrial process waste water

Oil production, oil-removal plants

Reconditioning of cooling water

Mobile cleaning of oil-contaminated ground water

 

© 2000-2008 CopyRight by SIAMPOLLUTEK COMPANY LIMITED
Tel. 0-2747-8233  Fax. 0-2747-6185  Website. http://www.siampollutek.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login