GEOTEXTILES (แผ่นใยสังเคราะห์)
Brand : -
Model : -
-
Last Update : 11:45:08 02/06/2010
HDPE (High density polyethylene)
Brand : -
Model : -
-
Last Update : 11:44:12 02/06/2010
PVC SHEET (Polyvinyl Chloride Sheet)
Brand : -
Model : -
-
Last Update : 11:43:23 02/06/2010

Page View  10083  
Product Information :

Product Name:  
HDPE (High density polyethylene)
Product Category:   ยาง และพลาสติก
Product Sub-Category:   พลาสติก - ผลิตภัณฑ์และรับสั่งทำ
Brand:   - 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 
HDPE (High density polyethylene) ในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรม HDPE ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายประการ ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในท้องตลาด และการผลักดันให้รัฐบาลควบคุมเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมให้เข้มงวดยิ่งขึ้น สิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรม คุณสมบัติ HDPE ขบวนการในการผลิตจะควบคุมอย่างเข้มงวดและได้มาตรฐาน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งความหนา ความกว้าง และความยาวของผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุในสั่งซื้อ HDPE ผลิตจากเรซิน คุณภาพ มีความบริสุทธิ์ น้ำหนักโมเลกุลสูง ไม่มีการเจือปนสารอื่น เศษเรซินที่เกิดขึ้นในขณะที่ผลิตอาจนำมาผสมเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้อีกไม่เกิน 2% ไม่มีเรซินชนิดอื่นหรือที่ใช้แล้วนำมาผสมใหม่นำมาปะปนในการผลิต เรซินที่นำมาผลิต HDPE ต้องกำหนดให้สามารถต้านทานสารเคมี และความเสื่อมโทรม อันเกิดจากรังสีอุลตราไวโอเลต จึงทำให้ HDPE มีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ลักษณะและอุปกรณ์และคุณประโยชน์ (FEATURE AND BENEFITS) HDPE (High-density polyethylene) ผลิตโดยใช้เครื่องรีดเป็นแผ่นเรียบ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วัตถุดิบ คือโพลีเอทีลีนบริสุทธิ์คุณภาพเยี่ยม มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ขบวนการผลิตนี้รับประกันความหนาคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 10% จากที่กำหนดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉลี่ยความหนาของแผ่น HDPE จะกำหนดไว้ให้หนากว่า หรือเท่ากับขนาด (1.00 มม.), (1.25 มม.), (1.50 มม.), (2.00 มม.) และ (2.50 มม.) ขนาดความกว้างตั้งแต่ 7 เมตร และ 8 เมตร ความต้านทางสารเคมี (CHEMICAL RESISTANCE) HDPE มีความสมบัติทนการกัดกร่อนจากกรดและน้ำเสียได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความสามารถในการต้านทางสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นที่แพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และโรงงานที่มีน้ำเสียในปริมาณสูง หรือบริเวณโรงงานที่ใกล้แหล่งน้ำ เป็นต้น การแทรกซึมต่ำ (LOW PERMEABILITY) HDPE มีคุณสมบัติคือความหนาแน่นสูง ทำให้การแทรกซึมของน้ำและแก๊สมีค่าต่ำ ดังนั้นน้ำใต้ดินหรือบ่อที่มีการติดตั้ง HDPE จะไม่สามารถแทรกซึมผ่านได้ และแก๊สชีวภาพก็จะไม่สามารถระเหยออกไปจากระบบไบโอแก๊สที่มีการคลุมด้วย HDPE ได้ ความต้านทานรังสีอุลตราไวโอเลต (ULTRAVIOLET RESISTANCE) HDPE (High-density polyethylene) สามารถต้านทานความเสียหายอันเกิดจากรังสีอุลตราไวโอเลต โดยการเพิ่มสารคาร์บอนแบล็ค ซึ่งช่วยป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตได้อย่างดี ทำให้พลาสติก HDPE มีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การใช้งาน (APPLICATIONS) งานกรุแหล่งน้ำ เพื่อเก็บน้ำ เช่นการปูรองอ่างเก็บน้ำ ปูรองในบ่อเลี้ยงปลา กุ้งหรืองานเกษตรกรรมที่เป็นการปรับปรุงสภาพภูมิประเทศที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เพื่อให้มีการพัฒนาด้านการเกษตรในที่แห้งแล้ง งานกรุบ่อเก็บกักสารเคมี เพราะโพลีเอททีลีน เป็นพลาสติกที่มีความคงทนต่อสารเคมีดีที่สุดประเภทหนึ่ง งานกรุภายในแท้งค์น้ำ เพื่อเก็บกักของเหลว และเคมีภัณฑ์ งานกรุรองบ่อขยะ ซึ่งช่วยให้ขยะที่เป็นมลพิษไม่ปนเปื้อนและขยายบริเวณออกไป งานกรุรองสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย สนามกอล์ฟ รีสอร์ท บ้านจัดสรร ฯลฯ
 

© 2000-2008 CopyRight by Premier Lining Interplas Co., Ltd.
Tel. 0-2417-8007-8, 0-2416-1136-7, 0-1657-1367, 0-1816-4629  Fax. 0-2417-8009  Website. www.premierlininginterplas.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login