โปรแกรมระบบขายสินค้า (VAN Sales or SmartSales) สำหรับคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer)
SmartSales ซอฟต์แวร์ที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (PDA) ในการขายสินค้าบนรถบรรทุกสินค้า (VAN) และรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า สามารถ พิมพ์ใบกำกับภาษี หรือใบส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันที รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกค้า การเก็บเงินค้างชำระ ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และการขอเบิกสินค้าระหว่างทางของพนักงานขาย ทำงานร่วมกับระบบระบุตำแหน่งพิกัดร้านค้าด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS )
Last Update : 16:01:15 06/05/2015
Handheld Computer or Mobile Computer (คอมพิวเตอร์มือถือ) คืออะไร
Handheld Computer อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ ใช้สำหรับพกพาสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Personal Digital Assistant (PDA) โดยคอมพิวเตอร์มือถือสามารถป้อนข้อมูลลงเครื่องผ่านคีย์บอร์ดขนาดเล็ก ซึ่งมีระบบปฏิบัติการ Windows CE และ Windows Mobile เป็นระบบปฎิบัติการในการใช้งาน
Last Update : 14:29:20 06/05/2015
ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner 2
ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner การเลือกใช้งานอุปกรณ์บาร์โค้ดเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน เพราะอุปกรณ์ทุกชิ้นจะมีข้อจำกัดในการใช้งาน เรามาทราบลักษณะรูปร่างของอุปกรณ์กันเลยค่ะ
Last Update : 10:59:05 31/03/2014
ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner
ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner การเลือกใช้งานอุปกรณ์บาร์โค้ดเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน เพราะอุปกรณ์ทุกชิ้นจะมีข้อจำกัดในการใช้งาน เรามาทราบลักษณะรูปร่างของอุปกรณ์กันเลยค่ะ
Last Update : 10:52:42 31/03/2014
DataBar : RSS (Reduced Space Symbology)
GS1 DataBar คือบาร์โค้ดอีกรูปแบบหนึ่งที่มีขนาดเล็ก และบันทึกข้อมูลได้มากกว่า บาร์โค้ดในรูปแบบ EAN/UPC ซึ่งในอดีตมีชื่อเรียกว่า RSS (Reduced Space Symbology) โดยบาร์โค้ด GS1 DataBar นี้สามารถบรรจุข้อมูลที่สามารถทำการสืบย้อนกลับที่มาของสินค้าได้ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกสามารถจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศที่ มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Last Update : 10:24:13 31/03/2014
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S30-2D Scanner
Brand : AAA
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S30 ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 2D สามารถตอบสนองความต้องการของการสแกนสภาพของแอพพลิเคชันได้อย่างเหมาะสม ความหลากหลายของอินเตอร์เฟสรองรับอินเตอร์เฟซ Rs232 / USB, ประสิทธิภาพที่คงทนและโดดเด่น
Last Update : 16:48:13 19/10/2018
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S20
Brand : AAA
Model : S20
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S20 ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 2D สามารถตอบสนองความต้องการของการสแกนสภาพของแอพพลิเคชันได้อย่างเหมาะสม ความหลากหลายของอินเตอร์เฟสรองรับอินเตอร์เฟซ Rs232 / USB, ประสิทธิภาพที่คงทนและโดดเด่น
Last Update : 16:47:10 19/10/2018
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S50 -2D Scanner
Brand : AAA
Model : S50
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S50 ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 1D/2D สามารถตอบสนองความต้องการของการสแกนสภาพของแอพพลิเคชันได้อย่างเหมาะสม ประสิทธิภาพที่คงทนและโดดเด่น
Last Update : 10:51:25 18/10/2018
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Mobile Printer) Woosim WSP-i450
Brand : Woosim
Model : WSP-i450
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Portable Printer or Mobile Printer) จาก Woosim WSP-i450 มีขนาดกะทัดรัด คงทน และประสิทธิภาพในการพิมพ์สูง สามารถพิมพ์ได้กว้าง 4 นิ้ว
Last Update : 10:27:49 18/10/2018
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Mobile Printer) Woosim i350
Brand : Woosim
Model : i350
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Portable Printer or Mobile Printer) จาก Woosim i350 มีขนาดกะทัดรัด คงทน และประสิทธิภาพในการพิมพ์สูง สามารถพิมพ์ได้กว้าง 3 นิ้ว เหมาะสำหรับพกติดตัวในงานพิมพ์นอกสถานที่ ซึ่งใช้งานร่วมกับ Hand held PC, PDA, หรือ NoteBook
Last Update : 10:26:28 18/10/2018

Page View  13981  
Product Information :

Product Name:  
Fixed Asset Tracking System: Auto Track
Product Category:   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Product Sub-Category:   Software Solution
Brand:   Fixed Asset Tracking System:Auto Track 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   Fixed Asset Tracking System : Auto Track คือ Software ที่ใช้ PDA ในการตรวจนับทรัพย์สิน ทำให้การตรวจนับสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ
     
 

Fixed Asset Tracking System : Auto Track

       ซอฟต์แวร์ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือและเครื่องอ่านบาร์โค้ดในการตรวจนับทรัพย์สินขององค์กร โดยที่ทรัพย์สินแต่ละหน่วยจะมีป้ายบาร์โค้ดติดอยู่ เริ่มด้วยผู้ใช้นำเข้าข้อมูลทรัพย์สินที่จะตรวจนับสู่ระบบของ AutoTrack ซึ่งทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ เพื่อการเตรียมข้อมูลจากนั้นดาวน์โหลดข้อมูลมาที่คอมพิวเตอร์มือถือ เพื่อนำไปตรวจนับโดยการอ่านรหัสจากบาร์โค้ดที่ติดอยู่ที่ทรัพย์สิน เมื่อตรวจนับเสร็จแล้วก็ทำการอัพโหลดข้อมูลขึ้นสู่ระบบ AutoTrack บนคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผล และออกรายงานต่อไป

คุณสมบัติสำคัญ

 • ดาวน์โหลดข้อมูลทรัพย์สินจากระบบ Back Office ในรูปแบบที่กำหนดลงบนคอมพิวเตอร์มือถือผ่านทาง Cradle โดยสามารถเลือกตามวันที่รับเข้าและมูลค่าของทรัพย์สิน •
 • บันทึกข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สินโดยการ สแกนบาร์โค้ดด้วยคอมพิวเตอร์มือถือเตือน เมื่อพบทรัพย์สินที่ว่างผิดโลเคชั่นและให้เลือกว่าจะย้ายโลเคชั่นหรือไม่ • 
 • อัพโหลดข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สินจากคอมพิวเตอร์มือถือขึ้นบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ผ่านทาง Cradle • 
 • พิมพ์รายงานการตรวจนับทรัพย์สินที่สำนักงาน
  • เปรียบเทียบจำนวนที่นับได้จริงกับจำนวนที่ได้จากระบบ Back Office และแสดงจำนวนที่แตกต่าง
  • แสดงรายการทรัพย์สินที่เปลี่ยนตำแหน่ง
  • แสดงรายการทรัพย์สินที่สูญหาย
  • แสดงรายการทรัพย์สินที่ไม่มีแถบแสดงรหัสทรัพย์สิน หรือติดแถบแสดงรหัสทรัพย์สินผิด
  • และอื่น ๆ • จัดข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สินตามรูปแบบที่ Back office ต้องการเพื่อการโอนข้อมูล(Export)ไประบบ Back Office • มีโปรแกรมในการพิมพ์บาร์โค้ด เพื่อติดทรัพย์สิน 

ประโยชน์

       การตรวจนับด้วยคอมพิวเตอร์มือถือและเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ลดการผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน มีรายงานหลากหลายรูปแบบให้ใช้งานได้ทันที หรือจะนำข้อมูลที่นับได้ไปใช้งานอย่างอื่นได้ตามต้องการ


 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.anyworkanywhereanytime.com/fixed-asset-tracking-smarttrack.html 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด (RBS)
ติดต่อฝ่ายขาย : 02-743-4595
http://www.anyworkanywhereanytime.com/
E-mail: info@rbs-center.info
Line: @aaaplus หรือ https://goo.gl/DPmDAz
Manager : https://goo.gl/QiPeCb
Fanpage : https://www.facebook.com/AnyworkAnywhereAnytime.All


 

 

© 2000-2008 CopyRight by Retail Business Services Co., Ltd.
Tel. 0-2743-4595  Fax. 0-2743-4566  Website. anyworkanywhereanytime.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login