โปรแกรมระบบขายสินค้า (VAN Sales or SmartSales) สำหรับคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer)
SmartSales ซอฟต์แวร์ที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (PDA) ในการขายสินค้าบนรถบรรทุกสินค้า (VAN) และรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า สามารถ พิมพ์ใบกำกับภาษี หรือใบส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันที รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกค้า การเก็บเงินค้างชำระ ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และการขอเบิกสินค้าระหว่างทางของพนักงานขาย ทำงานร่วมกับระบบระบุตำแหน่งพิกัดร้านค้าด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS )
Last Update : 16:01:15 06/05/2015
Handheld Computer or Mobile Computer (คอมพิวเตอร์มือถือ) คืออะไร
Handheld Computer อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ ใช้สำหรับพกพาสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Personal Digital Assistant (PDA) โดยคอมพิวเตอร์มือถือสามารถป้อนข้อมูลลงเครื่องผ่านคีย์บอร์ดขนาดเล็ก ซึ่งมีระบบปฏิบัติการ Windows CE และ Windows Mobile เป็นระบบปฎิบัติการในการใช้งาน
Last Update : 14:29:20 06/05/2015
ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner 2
ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner การเลือกใช้งานอุปกรณ์บาร์โค้ดเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน เพราะอุปกรณ์ทุกชิ้นจะมีข้อจำกัดในการใช้งาน เรามาทราบลักษณะรูปร่างของอุปกรณ์กันเลยค่ะ
Last Update : 10:59:05 31/03/2014
ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner
ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner การเลือกใช้งานอุปกรณ์บาร์โค้ดเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน เพราะอุปกรณ์ทุกชิ้นจะมีข้อจำกัดในการใช้งาน เรามาทราบลักษณะรูปร่างของอุปกรณ์กันเลยค่ะ
Last Update : 10:52:42 31/03/2014
DataBar : RSS (Reduced Space Symbology)
GS1 DataBar คือบาร์โค้ดอีกรูปแบบหนึ่งที่มีขนาดเล็ก และบันทึกข้อมูลได้มากกว่า บาร์โค้ดในรูปแบบ EAN/UPC ซึ่งในอดีตมีชื่อเรียกว่า RSS (Reduced Space Symbology) โดยบาร์โค้ด GS1 DataBar นี้สามารถบรรจุข้อมูลที่สามารถทำการสืบย้อนกลับที่มาของสินค้าได้ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกสามารถจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศที่ มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Last Update : 10:24:13 31/03/2014
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S30-2D Scanner
Brand : AAA
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S30 ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 2D สามารถตอบสนองความต้องการของการสแกนสภาพของแอพพลิเคชันได้อย่างเหมาะสม ความหลากหลายของอินเตอร์เฟสรองรับอินเตอร์เฟซ Rs232 / USB, ประสิทธิภาพที่คงทนและโดดเด่น
Last Update : 16:48:13 19/10/2018
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S20
Brand : AAA
Model : S20
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S20 ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 2D สามารถตอบสนองความต้องการของการสแกนสภาพของแอพพลิเคชันได้อย่างเหมาะสม ความหลากหลายของอินเตอร์เฟสรองรับอินเตอร์เฟซ Rs232 / USB, ประสิทธิภาพที่คงทนและโดดเด่น
Last Update : 16:47:10 19/10/2018
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S50 -2D Scanner
Brand : AAA
Model : S50
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S50 ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 1D/2D สามารถตอบสนองความต้องการของการสแกนสภาพของแอพพลิเคชันได้อย่างเหมาะสม ประสิทธิภาพที่คงทนและโดดเด่น
Last Update : 10:51:25 18/10/2018
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Mobile Printer) Woosim WSP-i450
Brand : Woosim
Model : WSP-i450
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Portable Printer or Mobile Printer) จาก Woosim WSP-i450 มีขนาดกะทัดรัด คงทน และประสิทธิภาพในการพิมพ์สูง สามารถพิมพ์ได้กว้าง 4 นิ้ว
Last Update : 10:27:49 18/10/2018
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Mobile Printer) Woosim i350
Brand : Woosim
Model : i350
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Portable Printer or Mobile Printer) จาก Woosim i350 มีขนาดกะทัดรัด คงทน และประสิทธิภาพในการพิมพ์สูง สามารถพิมพ์ได้กว้าง 3 นิ้ว เหมาะสำหรับพกติดตัวในงานพิมพ์นอกสถานที่ ซึ่งใช้งานร่วมกับ Hand held PC, PDA, หรือ NoteBook
Last Update : 10:26:28 18/10/2018

Page View  13794  
Product Information :

Product Name:  
Sales Force Automation System : SmartSales
Product Category:   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Product Sub-Category:   Software Solution
Brand:   Sales Force Automation System: SmartSales 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   Sales Force Automation System : SmartSales คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์มือถือ (Palm หรือ Pocket PC) ในการขายสินค้าโดยพนักงานขายและพิมพ์ใบสั่งซื้อชั่วคราวได้
     
 

Sales Force Automation System : SmartSales

       ซอฟต์แวร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Palm หรือ Pocket PC) ในการขายสินค้าโดยพนักงานขาย และพิมพ์ ใบสั่งซื้อชั่วคราวได้ทันทีจากเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ เช่น การเก็บเงินค้างชำระ วางแผนการพบลูกค้า วางแผนการส่งเสริมการขาย ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกค้าและแนะนำการสั่งซื้อการเชื่อมต่อกับสำนักงาน เพื่อรับ/ส่งข้อมูล ผ่านโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์มือถือ

คุณสมบัติสำคัญ (ทุกภารกิจในหนึ่งเดียว) •

 • การใช้งานและการเข้าสู่เมนูต่างๆ (User Interface) ง่าย สะดวก และรวดเร็ว • 
 • รองรับระบบการขายแบบรวม VAT( include VAT) หรือ ไม่รวม VAT(Exclude VAT) • ตั้งราคาขายมาตรฐานได้หลายชุดสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม • 
 • ระบบแผนการพบลูกค้า • 
 • ระบบการเก็บเงินค้างจ่าย • 
 • สามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อของลูกค้าได้ • 
 • ระบบการตรวจนับ Stock ของลูกค้า • 
 • ระบบแนะนำการสั่งซื้อ •
 • ขายได้ทั้งแบบหีบ(Pack) และแยกชิ้น (Piece) • ขายสินค้าได้ทั้งแบบสแกน และกรอกข้อมูล • 
 • ขายสินค้าได้ทั้งแบบเงินสดและเครดิต • 
 • บันทึกรายการสินค้าที่แถม • เงื่อนไขส่วนลด และส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบ • 
 • กำหนดช่วงวันที่ที่จะใช้ส่วนลดพิเศษหรือการส่งเสริมการขายได้ • 
 • ระบบการตรวจสอบ Credit Limit • 
 • ระบบ Back Up ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์มือถือลงใน SD Card • 
 • ระบบการตั้งเป้าหมายการขายรายสินค้าหรือแยกตามกลุ่มสินค้า และรายงานผลงานการขาย • 
 • สนับสนุนการส่งข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์พื้นฐานหรือมือถือ และผ่านทาง Internet •
 • ระบบกระจายข้อความ(Broadcast) ไปที่คอมพิวเตอร์มือถือที่ต้องการ • รายงานต่างๆ บนคอมพิวเตอร์
  • รายงานเกี่ยวกับการขาย
  • รายงานเกี่ยวกับการเก็บเงิน
  • เลือกแสดงผลและใส่ข้อมูลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ประโยชน์

เทคโนโลยีที่ก้าวไกล ประกอบกับซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ ทำให้ข้อมูลเพียบพร้อมอยู่บนฝ่ามือ ทุกภารกิจของ พนักงานขายสำเร็จอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง พนักงานขายสามารถพบลูกค้าได้มากขึ้น นั่นหมายถึง ยอดขายที่จะเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่าย จะลดลงจากการที่ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน ลดความยุ่งยาก สับสน และล่าช้าจากข้อมูลที่ผิดพลาดได้ง่ายจากพนักงานขาย หรือพนักงาน ป้อนข้อมูล เช่น ราคาขาย ยอดรวม ยอดเก็บเงิน และอื่น ๆ การสื่อสาร รับ/ส่ง ข้อมูล และรายงานที่รวดเร็วทำให้ฝ่ายบริหารสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ทันท่วงที เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากจะทำให้ลูกค้าประทับใจแล้ว ยังเป็นการเสริมภาพพจน์ ขององค์กรอีกด้วย จากการทำงานที่เป็นระบบ การวางแผนการส่งเสริมการขาย กำหนดราคา ของแถม กำหนดสายวิ่ง (route) วางแผนการพบลูกค้า ตั้ง Sales Target เก็บเงินค้างชำระ ควบคุมวงเงินเครดิต และอื่นๆ จะถูกกำหนดโดยส่วนกลาง โดยฝ่ายบริหาร ทำให้การควบคุม ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.anyworkanywhereanytime.com/vansales-sales-force-automation-smartsales.html

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด (RBS)
ติดต่อฝ่ายขาย : 02-743-4595
http://www.anyworkanywhereanytime.com/
E-mail: info@rbs-center.info
Line: @aaaplus หรือ https://goo.gl/DPmDAz
Manager : https://goo.gl/QiPeCb
Fanpage : https://www.facebook.com/AnyworkAnywhereAnytime.All


 

© 2000-2008 CopyRight by Retail Business Services Co., Ltd.
Tel. 0-2743-4595  Fax. 0-2743-4566  Website. anyworkanywhereanytime.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login