แท่นชั่งน้ำหนักรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ แบบบ่อลอย
Model : TPL
• แบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ Load Cell หลายตัว • ติดตั้งถาวร ลอยเหนือพื้นถนน • โครงแท่นชั่งเป็นโครงเหล็ก • พื้นแท่นชั่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเป็นโครงเหล็กล้วน
Last Update :

Page View  13993  
Product Information :

Product Name:  
แท่นชั่งน้ำหนักรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ แบบบ่อลอย
Product Category:   เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
การบริการต่าง ๆ, การซ่อมบำรุง
Product Sub-Category:   Repair and Maintenance
Truck Scale
เครื่องจักรงานโลหะ,งานเครื่องมือกล
Brand:    
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   • แบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ Load Cell หลายตัว • ติดตั้งถาวร ลอยเหนือพื้นถนน • โครงแท่นชั่งเป็นโครงเหล็ก • พื้นแท่นชั่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเป็นโครงเหล็กล้วน
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by Nguan Chai Lee
Tel. 022498805  Fax. 026710896  Website. http://www.ncl.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login