ตารางการดูแลรักษาเครื่องเป่าพลาสติก
คารางแสดงจุดสำคัญในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
Last Update : 16:57:19 16/02/2011
เครื่องเป่าพลาสติก 3 เพลา (T & DST)
Brand : SMC
Model : T & DST
T & DST Series: Inclined 3-tie bar clamping system, SMC’s standard and fast-selling extrusion blow moulding machines. Available to produce small and medium size bottles, 30ml to 10-liter containers.
Last Update : 13:05:18 11/08/2014
เครื่องเป่าพลาสติก 30DMA (Blow Moulding Machine 30 Lites)
Brand : SMC
Model : 30S-30M-30DM
Last Update : 09:53:35 11/08/2014
เครื่องฉีด-เป่าพลาสติก (60IB & 85IB)
Brand : SMC
Model : 60IB-85IB-Technical-Data
เครื่องฉีด-เป่าแนวนอน เครื่องลักษณะนี้สามารถติดตั้งแม่พิมพ์แบบ 20-24 Cavities สำหรับผลิตขวดขนาดเล็ก (เช่น ขวดยาหยอดตาขนาด 5 ml) เครื่องรุ่นนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เน้นกำลังการผลิตสูง เช่น เครื่องสำอาง อาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ยา ลักษณะเครื่องจักร - ความแข็งแรงของเครื่องที่มาพร้อมกับขนาดเครื่องที่กระทัดรัด ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง - ระบบปากกาแบบสมดุลสองจุด ( Balanced 2 point) - รอบการผลิตเร็วและสามารถผลิตได้หลาย Cavities - มีชุดควบคุมของ Moog และ Barber Colman สำหรับเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้งาน - ระบบไฮดรอลิคแบบ proportional valve และระบบขับแบบไฮโดรลิคที่มีประสิทธิภาพ - ด้วยการออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ใช้งาน โครงสร้างที่แข็งแรง ทำให้มั่นใจในประสิทธิ์ภาพเครื่องจักร - เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัย CE อย่างเต็มรูปแบบ สิทธิประโยชน์ในการดำเนินงานและการผลิต - น้ำหนักผลิตภัณฑ์คงที่ - ปราศจากเศษวัตถุดิบ - ขนาดผลิตภัณฑ์ดีเยี่ยม - คอขวดมีความสมบูรณ์
Last Update : 11:10:11 17/02/2011
เครื่องเป่าพลาสติก ( XL & DMA Series)
Brand : SMC
Tailor-made machines for jerry can stackable containers (from 5-liters up to 60-liters), automotive parts and technical articles. Machines can be equipped with accumulator heads of 1.5 liters, 2.5 liters, 4 liters, 6 liters, or with continuous head production.
Last Update : 11:08:15 17/02/2011
เครื่องเป่าพลาสติกแนบระนาบ (TC & DTC)
Brand : SMC
Model : TC & DTC
Linear clamping system on guide rails, using directional valve movement control system. SMC’s new model horizontal movement machines with improved machine cooling system and wider carriage length to suit higher multi-cavities production. Machines can run for small and medium containers ranging from 30ml to 10-liter hollow containers.
Last Update : 16:01:34 16/02/2011
SMC-5000TG
Last Update : 00:00:00 01/01/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
391
Total View
163200

Management :

 
 
   Name: Dr. Anuchit Boonthong
   Position: President
   Founder and President of SMC Corporation Ltd.
   Name: Mr. Phayont Rakkarn-ngarn
   Position: Vice President
   Founder and Vice President of SMC Corporation Ltd.


Company Certification :

   
Name: Prime Minister\\\'s Export Award 1999 (Brand Name)
Certificate No:
Issue Date: Year 1999
Expiry Date:
Range:
Reference/Issue by: Department Of Export Promotion of Commerce (กรมส่งเสริมการส่งออกแห่งประเทศไทย)
   
Name: Thailand\\\'s Leading Export Executives Awards 1988
Certificate No: นักธุรกิจส่งออกชั้นนำของประเทศไทย
Issue Date: Year 1988
Expiry Date:
Range:
Reference/Issue by: มอบโดย... พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
   
Name: Excellence Creative Product Award 1988
Certificate No: ผลิตภัณฑ์ใหม่ดีเด่น
Issue Date: Year 1988
Expiry Date:
Range:
Reference/Issue by: คณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ดีเด่นและหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
   
Name: Thailand Quality Product Awards 1993
Certificate No: สินค้าคุณภาพไทยทำ
Issue Date: Year 1993
Expiry Date:
Range:
Reference/Issue by: Thailand Institute of Scientific and Technological Reserch
   
Name: Asian HiTech Award For Outstanding Technologies & Modern Science
Certificate No:
Issue Date: Year 1998
Expiry Date:
Range:
Reference/Issue by: Ministry of Science and Technology (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
   
Name: Prime Minister\'s Export Award 1997 (Brand Name)
Certificate No:
Issue Date: Year 1997
Expiry Date:
Range:
Reference/Issue by: Department of Export Promotion of Commerce (กรมส่งเสริมการส่งออกแห่งประเทศไทย)
   
Name: Outstanding Production Technique Awards 1988
Certificate No: รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประเภทเทคนิคการผลิต
Issue Date: Year 1988
Expiry Date:
Range:
Reference/Issue by: Thai Minisrty of Science and Technology
   
Name: Thai Creative Industry Awards 1986
Certificate No: รางวัลสร้างสรรค์อุตสาหกรรมไทย
Issue Date: Year 1986
Expiry Date:
Range:
Reference/Issue by: Thai Industries Association (สมาคมอุตสาหกรรมไทย)
 


© 2000-2008 CopyRight by SMC Corporation Limited
Tel. 034 561 992  Fax. 034 561 991  Website. www.smccorp.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login