โปรแกรมระบบขายสินค้า (VAN Sales or SmartSales) สำหรับคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer)
SmartSales ซอฟต์แวร์ที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (PDA) ในการขายสินค้าบนรถบรรทุกสินค้า (VAN) และรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า สามารถ พิมพ์ใบกำกับภาษี หรือใบส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันที รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกค้า การเก็บเงินค้างชำระ ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และการขอเบิกสินค้าระหว่างทางของพนักงานขาย ทำงานร่วมกับระบบระบุตำแหน่งพิกัดร้านค้าด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS )
Last Update : 16:01:15 06/05/2015
Handheld Computer or Mobile Computer (คอมพิวเตอร์มือถือ) คืออะไร
Handheld Computer อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ ใช้สำหรับพกพาสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Personal Digital Assistant (PDA) โดยคอมพิวเตอร์มือถือสามารถป้อนข้อมูลลงเครื่องผ่านคีย์บอร์ดขนาดเล็ก ซึ่งมีระบบปฏิบัติการ Windows CE และ Windows Mobile เป็นระบบปฎิบัติการในการใช้งาน
Last Update : 14:29:20 06/05/2015
ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner 2
ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner การเลือกใช้งานอุปกรณ์บาร์โค้ดเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน เพราะอุปกรณ์ทุกชิ้นจะมีข้อจำกัดในการใช้งาน เรามาทราบลักษณะรูปร่างของอุปกรณ์กันเลยค่ะ
Last Update : 10:59:05 31/03/2014
ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner
ประเภทเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner การเลือกใช้งานอุปกรณ์บาร์โค้ดเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน เพราะอุปกรณ์ทุกชิ้นจะมีข้อจำกัดในการใช้งาน เรามาทราบลักษณะรูปร่างของอุปกรณ์กันเลยค่ะ
Last Update : 10:52:42 31/03/2014
DataBar : RSS (Reduced Space Symbology)
GS1 DataBar คือบาร์โค้ดอีกรูปแบบหนึ่งที่มีขนาดเล็ก และบันทึกข้อมูลได้มากกว่า บาร์โค้ดในรูปแบบ EAN/UPC ซึ่งในอดีตมีชื่อเรียกว่า RSS (Reduced Space Symbology) โดยบาร์โค้ด GS1 DataBar นี้สามารถบรรจุข้อมูลที่สามารถทำการสืบย้อนกลับที่มาของสินค้าได้ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกสามารถจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศที่ มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Last Update : 10:24:13 31/03/2014
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S30-2D Scanner
Brand : AAA
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S30 ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 2D สามารถตอบสนองความต้องการของการสแกนสภาพของแอพพลิเคชันได้อย่างเหมาะสม ความหลากหลายของอินเตอร์เฟสรองรับอินเตอร์เฟซ Rs232 / USB, ประสิทธิภาพที่คงทนและโดดเด่น
Last Update : 16:48:13 19/10/2018
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S20
Brand : AAA
Model : S20
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S20 ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 2D สามารถตอบสนองความต้องการของการสแกนสภาพของแอพพลิเคชันได้อย่างเหมาะสม ความหลากหลายของอินเตอร์เฟสรองรับอินเตอร์เฟซ Rs232 / USB, ประสิทธิภาพที่คงทนและโดดเด่น
Last Update : 16:47:10 19/10/2018
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S50 -2D Scanner
Brand : AAA
Model : S50
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) AAA S50 ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 1D/2D สามารถตอบสนองความต้องการของการสแกนสภาพของแอพพลิเคชันได้อย่างเหมาะสม ประสิทธิภาพที่คงทนและโดดเด่น
Last Update : 10:51:25 18/10/2018
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Mobile Printer) Woosim WSP-i450
Brand : Woosim
Model : WSP-i450
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Portable Printer or Mobile Printer) จาก Woosim WSP-i450 มีขนาดกะทัดรัด คงทน และประสิทธิภาพในการพิมพ์สูง สามารถพิมพ์ได้กว้าง 4 นิ้ว
Last Update : 10:27:49 18/10/2018
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Mobile Printer) Woosim i350
Brand : Woosim
Model : i350
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Portable Printer or Mobile Printer) จาก Woosim i350 มีขนาดกะทัดรัด คงทน และประสิทธิภาพในการพิมพ์สูง สามารถพิมพ์ได้กว้าง 3 นิ้ว เหมาะสำหรับพกติดตัวในงานพิมพ์นอกสถานที่ ซึ่งใช้งานร่วมกับ Hand held PC, PDA, หรือ NoteBook
Last Update : 10:26:28 18/10/2018

DataBar : RSS (Reduced Space Symbology)

Last Update: 10:24:13 31/03/2014
Page View (1361)

 

          GS1 DataBar คือบาร์โค้ดอีกรูปแบบหนึ่งที่มีขนาดเล็ก และบันทึกข้อมูลได้มากกว่า บาร์โค้ดในรูปแบบ EAN/UPC ซึ่งในอดีตมีชื่อเรียกว่า RSS (Reduced Space Symbology) โดยบาร์โค้ด GS1 DataBar นี้สามารถบรรจุข้อมูลที่สามารถทำการสืบย้อนกลับที่มาของสินค้าได้ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกสามารถจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศที่ มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบาร์โค้ด GS1 DataBar สามารถระบุการใช้งานร่วมกับหมายเลข Application Identifiers (AIs) เช่น ข้อมูลวันที่ผลิต, วันที่หมดอายุ, น้ำหนัก เป็นต้น จากความสามารถดังกล่าวทำให้ GS1 DataBarเป็นบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการระบุสินค้าที่มีหน่วยการขายไม่คงที่ (Variable measure product) เช่น อาหารสด ผลไม้ หรืออาจใช้กับสินค้าที่มีขนาดเล็ก เช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงสินค้าที่มีราคาแพง เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยา อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง และอัญมณี เป็นต้น

          การ ใช้งานบาร์โค้ด GS1 DataBar นอกจากจะมีการใช้กับสินค้าปลีกแล้วสามารถใช้กับสินค้าส่ง ณ จุดกระจายสินค้าได้อีกด้วย เนื่องจากโครงสร้างของ GS1 DataBar นั้นรองรับระบบ GTIN-14 ที่สามารถรวมอยู่ในสัญลักษณ์บาร์โค้ด GS1 DataBar จึงเป็นไปได้ว่าจะมีการใช้งาน DataBar เพื่อการกระจายสินค้าในอนาคต

          คณะกรรมการ GS1 Global ได้กำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นวันเริ่มต้นการใช้งาน GS1 DataBar อย่างเป็นทางการทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำ GS1 DataBar มาใช้ ณ จุด POS (Point-of-Sale) บ้างแล้ว โดยกำหนดให้ POS ทุกๆ จุดมีความพร้อมในการรองรับ GS1 DataBar ทั้งในส่วนของข้อมูลทางเทคนิค ขั้นตอนการระบุการใช้งาน Application Identifiers (AIs) และเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนระบบการค้าปลีกทั้งหมด

 

ประโยชน์ของ GS1 DataBar ที่มีต่อธุรกิจ
 1. สามารถระบุความแตกต่างของสินค้าได้เป็นรายชิ้น
 2. เพิ่มความแม่นยำในการบ่งชี้ตัวสินค้าที่มีปริมาณน้ำหนักที่ไม่แน่นอน
 3. ลดกระบวนการควบคุมการทำงาน
 4. เพิ่มความสามารถในการสืบย้อนกลับ
 5. เพิ่มประสิทธิภาพในการเติมเต็มสินค้าในคลังสินค้า
 6. ช่วยในการจัดการข้อมูลให้สะดวกขึ้น
 7. ช่วยจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผู้จำหน่าย หรือวันที่หมดอายุ
 8. ช่วยจัดการข้อมูลในส่วนของน้ำหนักสินค้า
 9. เพิ่มความสามารถในการสแกนที่ใช้ร่วมกับสินค้าที่มีขนาดเล็ก
 10. ความสามารถในการระงับการขายสินค้าที่หมดอายุ และการเรียกคืนสินค้า
 11. เพิ่มความพอใจของลูกค้าที่สามารถสืบย้อนกลับข้อมูลของสินค้าได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างสัญลักษณ์ GS1 DataBar ในรูปแบบต่างๆ

 

 1. GS1 DataBar Stacked Omnidirectional เหมาะสำหรับการระบุสินค้าอาหารสด และสินค้าที่มีขนาดเล็ก สามารถบันทึกข้อมูลเลขหมาย GTIN เท่านั้น
 2. GS1 DataBar Omnidirectional เหมาะสำหรับการระบุสินค้าที่มีขนาดเล็ก สามารถบันทึกข้อมูลเลขหมาย GTIN เท่านั้น
 3. GS1 DataBar Expanded เหมาะสำหรับการระบุสินค้าที่มีปริมาตรน้ำหนักที่ไม่แน่นอน สามารถบันทึกข้อมูลเลขหมาย GTIN และรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมได้
 4. GS1 DataBar Expanded Stacked เหมาะสำหรับการระบุสินค้าที่มีปริมาตรน้ำหนักที่ไม่แน่นอน สามารถบันทึกข้อมูลเลขหมาย GTIN และรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมได้

ขอขอบคุณ

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
http://gs1thailand.org/main/gs1standardsystem.php?id_view=20130519000060

http://www.rbs.co.th/TipsBarcode/DataBar--RSS-Reduced-Space-Symbology.html 
© 2000-2008 CopyRight by Retail Business Services Co., Ltd.
Tel. 0-2743-4595  Fax. 0-2743-4566  Website. anyworkanywhereanytime.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login