การเลือกปกเสื้อให้เหมาะกับรูปหน้า
รูปหน้าคนมีหลายรูปแบบ การเลือกปกเพื่อปกปิดรูปหน้าหรือเสริมใบหน้าให้เด่นได้ ด้วยรูปทรงปกเสื้อ
Last Update : 09:35:18 08/04/2013
TIS มอก ผ้าเครื่องแบบนักเรียนมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
ผ้าเครื่องแบบนักเรียน มอก 2138-2545 มีคุณสมบัติคงทนของสีต่อการซักฟอก ต่อการขัดถู ต่อแสงแดดที่ได้มาตราฐานสูง ผ้าไม่ซีดจางง่าย ประหยัดเงินในการซื้อใหม่
Last Update : 23:09:13 11/11/2012
เสื้อยืีดคอกลม
Brand : wynefabric
เสื้อยืีดพิมพ์บาติก คอตต้อน 100 % รับผลิตตัวละ 200-250 บาท
Last Update : 11:45:06 18/09/2014
เสื้อยืดคอกลม
Brand : wynefabric
เสื้อยืดพิมพ์batik cotton 20 รับผลิตตัวละ 250 บาท
Last Update : 11:43:23 18/09/2014
ชุดจัมพ์สูท
Brand : wynefabric
จัมพ์สูท พิมพ์ดอก 650 บาท
Last Update : 13:34:20 12/09/2014
ชุดจัมพ์สูท
Brand : wynefabric
จัมพ์สูทคอตต้อนสีกรม 450 บาท
Last Update : 13:32:51 12/09/2014
ชุดจัมพ์สูท
Brand : wynefabric
คอตต้อนญี่ปุ่น มีซับใน ราคาตัวละ 650 บาท
Last Update : 13:31:51 12/09/2014

TIS มอก ผ้าเครื่องแบบนักเรียนมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

Last Update: 23:09:13 11/11/2012
Page View (2243)

ผ้าเสื้อนักเรียน

      ผ้าเสื้อนักเรียนผลิตจากผ้า T/C  ที่มีส่วนผสมของเส้นใย cotto 32-38 %

และ เส้นใย polyester 62-68 %      ด้วยน้ำหนักของผ้ามากกว่า 115 กรัม/

ตารางเมตรจำนวนเส้นด้ายยืน  136 เ้ส้น  และจำนวนเส้นด้ายพุ่ง  72  เส้น ทอ

ลายขัด ขนาดของเส้นด้ายไม่ได้ระบุ  โดยปกติใช้เส้นด้ายนัมเบอร์ 45 แต่เน้นใ้ห้

การใช้เคมีสิ่งทอในการตกแต่งสำเร็จของผ้าเป็นไปตามที่กำหนด เช่น ความนุ่ม

ผิวสัมผัส เคมีตกค้างบนผืนผ้า       หรือค่าของฟอร์มาลดีไฮด์ต้องน้อยกว่้า

300 มิลิกรัม/กิโลกรัม 


      มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบุให้ผ้าเสื้อต้องมีความคงทนของเส้น

ด้ายยืนต้องมากกว่า 480 นิวตัน,  เส้นด้ายพุ่งต้องมากกว่า 240 นิวตัน  

ความด้านแรงฉีกขาดของด้ายยืนและด้ายพุ่งต้องมากกว่า 12 นิวตัน  ซึ่งแรง

หนึ่งนิวตัน นิยามไว้เท่ากับปริมาณของแรงที่ต้องการสำหรับเร่งมวลหนึ่งกิโลกรัม

ให้มีความเร่งเ่ท่ากับหนึ่งเมตรต่อวินาทีกำลังสอง


       สำนักมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ ได้กำหนดการคงทนของ

สีต่อการซักฟอก  ต่อการรีด   ต่อเหงื่อ  ต่อการขัดถูขณะผ้าแห้ง    ในห้องแล็บ

วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอต้องได้มากกว่า 4 เกรย์สเกล (แผ่น grey scale  เป็นแผ่น

ภาพสีกลาง ซึ่งมีความแตกต่างของสีอยู่้ที่ 5 ระดับ)        การคงทนของสีต่อแสง

ซีนอนอาร์ก  ต้องมากกว่า 4 บลูสเกล(แผ่น wool blue scale คือแผ่นการย้อม

ผ้าขนสัตว์มาตราฐานสีย้อม 8 สี  โดยแต่ละสีจะแทนแต่ละระดับของความคงทนต่อแสง)    

ผ้าเครื่องแบบนักเรียนที่ได้มาตราฐาน มอก จึงมีความคงทนในการใช้ยาวนานพอสมควร  

สีไม่เหลือง หรือซีดจางง่าย  ประหยัดเงินในการจัดหาซื้อใหม่

        


ผ้ากางเกง-ผ้ากระโปรง

    ผ้าเครื่องแบบนักเรียน ที่ใช้ตัดเย็บเป็นกางเกง  หรือกระโปรง ต้องมีความหนา

คงทน  โดยมักนิยมใช้ ผ้า T/R นำมาตัดเย็บเป็น กางเกาง  กระโปรง  ชุดลูกเสื้อ

ชุดเนตรนารี  ชุด ร.ด. 


    ผ้า T/R  มีความหนาและมีน้ำหนักผ้าที่มากกว่า ผ้า T/C   ซึ่งต้องมีน้ำหนัก

มากกว่า 200 กรัม/ตารางเมตร แต่มีส่วนผสมเส้นใยเหมือน ผ้า T/C  คือ มีเส้นใย

polyester 62-68 %  เส้นใย cotton 32-38 %     ผ้า T/R มีคุณสัมบัติของ

เส้นด้ายยืนดังนี้ คือ  มีแรงดึงขาดแนวเส้นด้ายยืน มากกว่า 850 นิวตัน    และ

                       มีความต้านแรงฉีกขาดของเส้นด้ายยืน มากกว่า 45 นิวตัน 

เส้นด้ายพุ่ง      คือ  มีแรงดึงขาดแนวเส้นด้ายพุ่ง  มากกว่า 550 นิวตัน    และ

                        มีความต้านแรงฉีกขาดของเส้นด้ายพุ่ง มากกว่า 40 นิวตัน


      ความคงทนของสีต่อการซักฟอก   ต่อการรีด   ต่อเหงื่อ    ต่อการขัดถูขณะ

ผ้าแห้ง  โดยทดสอบในห้องทดสอบ  โดยเทียบผ้าตัวอย่างกับแผ่น grey scale  

ต้องได้มากกว่าระดับ 4 เกรย์สเกล      การคงทนของสีต่อแสงซีนอนอาร์ก ใช้แทน

แสงแดดธรรมชาติในห้องทดสอบ  โดยเทียบกับแผ่น wool blue scale ต้องได้

มากกว่าระดับ 4        สารเคมีสิ่งทอตกค้างในการจัดเตรียมผ้าผืนสำเร็จให้มีค่า

สารฟอร์มาลดีไฮด์ ต้องน้อยกว่า 300 มิลิกรัม/กิโลกรัม


       ผ้าที่ได้มาตราฐาน มอก  จะเป็นผ้าเครื่องแบบนักเรียนที่ใช้สวมใส่ได้เป็นเวลา

นานพอสมควร  ทำให้ประหยัดเงินในการจัดหาซื้อใหม่มาทดแทนเครดิต  -ข้อมูลจาก ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ กรมพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

      


    
© 2000-2008 CopyRight by P.C. Wyne Excel Fabric Group Co., Ltd.
Tel. 662 8173255  Fax. 662 8173256  Website. www.wynefabric.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login