อาหารเสริมคืออะไร
ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Last Update : 14:59:15 26/09/2015
เฮปเทค
Last Update : 15:06:07 26/09/2015
กาโนโพลี
Last Update : 13:47:06 26/09/2015
เฮอบัล พีเอ็มที
Last Update : 13:39:02 26/09/2015
ฟีโมแคร์
Last Update : 13:35:28 26/09/2015
กาโนโพลี 2บี
Last Update : 13:31:19 26/09/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1966
Total View
49719

Company Profile :
 
จากการสำรวจทั่วโลกโดยองค์การอนามัยโลกมีคนเพียวง 5% ที่มีสุขภาพดีอย่างแท้จริง อีก20% คือ คนป่วยและที่น่าตกใจ อีก75%อยู่ในฐานะของภาวะกึ่งแข็งแรง คือร่างกายตกอยู่ในระยะเปลี่ยนจากสุขภาพแข็งแรงสู่การเจ็บไข้ได้ป่วย มักจะแสดงอาการออกทางการนอนไม่หลับ ความจำสั้น โรคลำไส้ เหนื่อยง่าย กระสับกระส่าย โรคประสาทอ่อนๆ รวมทั้งสมรรถภาพทางเพศและมาตรฐานชีวิตต่ำ ภาวะกึ่งแข็งแรงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้นำ ผู้สูงอายุ จากการวิจัยดำเนินการโดยศูนย์ป้องกันความชราของปักกิ่งในประเทศจีน พบว่า 50%ของคนภาวะกึ่งแข็งแรงนั้นส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หนังสือพิมพ์ การโฆษณา สถาบันภาครัฐและศิลปะการแสดง โรคผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจและโรคเบาหวาน สถิติของคนที่เป็นโรคเหล่านี้มีอายุน้อยลงเนื่องจากรังสีคอมพิวเตอร์ความเครียดในการทำงาน ขาดการออกกำลังกายกลางแจ้ง อุบัติการณ์ของโรคอ้วน ความจำเสื่อม และทางเดินหายใจ ระบบย่อยอาหาร ความผิดปกติเกี่ยวกับเส้นเลือดและระบบเผาผลาญในร่างกาย คนภาวะกึ่งแข็งแรงต้องดูแลตัวเองอย่างจริงจังและถูกวิธี หลายโรคอาจจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าอยู่ในการควบคุมดูแล องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า สุขภาพดีขึ้นอยู่กับข้อบัญญัติของการดูแลสุขภาพที่ดีด้วย อนาคตที่ดีสามารถสร้างได้หลังจากการมีสุขภาพที่ดี ด้วยเหตุนี้เราจึงขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใต้ชื่อ บริษัท อัลฟ่า ไปโบ เทคโนโลยี โดยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญและเป็นที่ยอมรับ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากนิวซีแลนด์ดินแดนบริสุทธิ์ผืนสุดท้ายบนโลก
 

สินค้าใหม่ (New Products) :
 
สินค้าแนะนำ(Recommend Products) :
 
สินค้าขายดี (Best Selling) :
 


© 2000-2008 CopyRight by alpha blo-technology co.,ltd
Tel. 0899399216
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login