ผ้าพันคอไหม
Brand : ผลิตภัณฑ์บ้านครู(บ้านครูอิ๋ว-ครูเชี่ยว)
Model : Silk 0001
Last Update : 00:35:13 27/08/2015
ผ้าคลุมไหล่ผู้หญิง
Brand : ผลิตภัณฑ์บ้านครู(บ้านครูอิ๋ว-ครูเชี่ยว)
Model : W.0001(pink)
Last Update : 00:30:33 27/08/2015
เสื้อคลุมผู้หญิงสีขาว
Brand : ผลิตภัณฑ์บ้านครู(บ้านครูอิ๋ว-ครูเชี่ยว)
Model : W.0001(white)
Last Update : 00:24:53 27/08/2015
ผ้าพันคอชาย
Brand : ผลิตภัณฑ์บ้านครู
Model : M.0001(white)
Last Update : 00:18:42 27/08/2015
เสื้อถักบล๊อก
Brand : ผลิตภัณฑ์บ้านครู(บ้านครูอิ๋ว-ครูเชี่ยว)
Model : 000
Last Update : 12:24:48 25/08/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
2934
Total View
33997

Company Profile :
 
เป็นสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อหาแนวทางสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับชุมชนที่ขาดโอกาสไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV เด็กขาดโอกาส ครอบครัวยากจน ผู้กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ อีกทั้งเป็นศูนย์รวมของการคิดงาน การสอนงาน การสร้างสรรค์ การสร้างจินตนาการให้เป็นจริง จนก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างสินค้าชุมชนจนพัฒนาให้เกิดอาชีพ เพื่อช่วยเหลืออย่างยั่งยืนของสมาชิกในรูปแบบการพึ่งพาตัวเองโดยยึดหลักของการ ?ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี และมีน้ำใจกลับคืนสู่สังคม"
 

สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Ban Tong Leaning Center
Tel. 0844218089  Fax. -  Website. www.bantonglearning.thailandmall.net
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login