โคมไฟดาวน์ไลท์ฝัง
Brand : L&E
Model : RFP166
Last Update : 13:11:30 12/01/2015
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝัง
Brand : L&E
Model : RAP166
Last Update : 11:26:14 12/01/2015
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝัง
Brand : ZUMTOBEL
Model : 2LIGHT E2 2/70W HIT G8.5 TI
Last Update : 11:20:35 12/01/2015
โคมไฟใต้น้ำ
Brand : LUMASCAPE
Model : LS575LED 3W BLUE FLOOD
Last Update : 11:18:42 12/01/2015
โคมไฟดาวน์ไลท์ฝัง
Brand : L&E
Model : RFP205
Last Update : 11:15:26 12/01/2015

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
4
Total View
3249449

Company Profile :
 
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ก่อ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 โดยดำเนินธุรกิจด้านไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจรซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การผลิต การนำเข้า ตลอดจนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการออกแบบและให้คำแนะนำ การใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 25.00 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 305,555,555 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 229,165,330 บาท
 

สินค้าใหม่ (New Products) :
 
สินค้าแนะนำ(Recommend Products) :
 
สินค้าขายดี (Best Selling) :
 
สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Lighting & Equipment PCL
Tel. -  Fax. -  Website. http://www.lighting.co.th/
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login