ระบบเตาเผาไร้มลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อม
ระบบของเตาเผาไร้มลพิษ มีการเผากำจัดควันด้วยอุณหภูมิสูงถึง 850-1500 องศาเซลเซียส เพื่อกำจัดสารพิษที่จะแพร่กระจายมาสู่ชุมชนรอบข้าง
Last Update : 16:23:48 21/02/2011
การจัดการขยะ
การจัดการขยะ ในประเทศไทยยังเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน
Last Update : 16:18:55 21/02/2011
เตาเผาขยะ ไร้มลพิิษ
Brand : อินทนนท์
Last Update : 16:06:13 21/02/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::
  • NEWS
    16:09:16 21/02/2011

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
1423
Total View
54124

Facility :
PIP COMPANY


มาตรฐาน ISO 9001:2008


การตรวจวัดค่ามลพิษ

Main Machine Information
 

เตาเผาขยะติดเชื้อเตาเผาไร้มลพิษ
ขนาดพิกัด 1 ตัน ต่อวัน


Pages: 1Quality Control & Process :
Pages: 1
There are no quality control record found.


© 2000-2008 CopyRight by Pattarapan Industry Part.,Ltd.
Tel. 02.581.3261-5  Fax. 02.581.4217  Website. www.pip.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login