|
Your Account
|
Help
หจก. นาราปุระ sciences de la beaute'
Naraprura , Ltd., Part
 Back to home
Post News  :   ครม.อนุมัติเพิ่มสิทธิ์ข้าราชการชาย สามารถลาดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ 15 วัน

ครม.อนุมัติเพิ่มสิทธิ์ข้าราชการชาย สามารถลาดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ 15 วัน 

          ข่าวดีสำหรับข้าราชการชาย หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 กุมภาพันธ์  มีมติเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการลาราชการ โดยให้สิทธิ์ข้าราชการชาย ช่วยดูแลภรรยาที่คลอดบุตรติดต่อกันได้ครั้งละ 15 วัน ทั้งนี้การลาดูแลภรรยาคลอดต้องมีหนังสือยืนยันจากภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

         ข้าราชการชายเครม.อนุมัติ ให้ลาไปเฝ้าเมียหลังคลอดได้ 15 วัน แต่มีข้อแม้ต้องเป็นเมียโดยชอบตามกฎหมายภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำ สัปดาห์ เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอระเบียบว่าด้วยการลา ราชการ โดยให้สิทธิ์ข้าราชการชายช่วยดูแลภรรยาโดยชอบตามกฎหมายที่คลอดบุตรติดต่อกัน ครั้งละ 15 วัน

         "นายกฯ สั่งการให้ข้าราชการที่จะลาไปช่วยภรรยาคลอดบุตรจะต้องมีหนังสือรับรองจาก ภริยาแนบมาด้วย และต้องจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาให้อนุญาตก่อน หรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่คลอดบุตร โดยถือให้เป็นสิทธิ์การลาประเภทหนึ่งที่ยังได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ลา ดังกล่าว" นายวัชระแถลง

         นายวัชระกล่าวว่า ระเบียบว่าด้วยการลาราชการยังให้สิทธิ์เพิ่มวันลา เพิ่มวันพักผ่อนประจำปี สำหรับข้าราชการที่ไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ 10-15 วัน โดยเพิ่มวันลาพักผ่อน 5 วัน สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศกำลัง พัฒนา ส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศที่ยากลำบาก เช่น แอฟริกา สามารถลาได้ 10 วัน และยังได้เพิ่มเติมการให้สิทธิ์ข้าราชการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางวิชาชีพได้ 2 เดือน

         สำหรับขอบเขตระเบียบนี้จะบังคับใช้กับข้าราชการ 5 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการ กทม

         รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวแสดงความคิดเห็นการให้สิทธิ์ข้าราชการชายลาหยุด 15 วันสำหรับกรณีภรรยาหลังคลอดว่า เป็น เรื่องที่ดีมาก เพราะจะทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น ภรรยาได้รับขวัญกำลังใจจากสามีที่มาช่วยเลี้ยงลูก ทำให้ภรรยามีสุขภาพจิตดี และน้ำนมแม่ไหลมากขึ้น พ่อกับลูกก็มีความรักความผูกพันเช่นเดียวกับความรักของแม่กับลูก พ่อก็จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ชายจะต้องใช้สิทธิ์ลาหยุด 15 วันให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวอย่างแท้จริง ไม่ควรใช้เวลาช่วงนี้ไปทำธุระอย่างอื่น ส่วนเรื่องแย่งกันเลี้ยงลูกเป็นเรื่องเล็กที่สามารถบริหารจัดการได้

         "ถือ ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อสถาบันครอบครัว ซึ่งปัจจุบันครอบครัวในสังคม ไทยมีขนาดเล็กลงและมีความสัมพันธ์กันน้อยลง การให้สิทธิ์ผู้ชายลาหยุด 15 วันไปดูแลภรรยาจะลดปัญหาครอบครัวได้ ผมคิดว่าจะช่วยลดอัตราการหย่าร้างของคู่สมรสอีกด้วย" รศ.นพ.สุริยเดวเผย

         นางงามตา รอดสนใจ นักวิชาการด้านกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ผู้ชายจะช่วยแบ่งเบาภาระเลี้ยงลูกของแม่หลังคลอดและสูญเสียพลังทางร่าง กาย ช่วยให้ภรรยามีกำลังใจและอารมณ์แจ่มใส สามารถเลี้ยงลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะทำให้พ่อลูกใกล้ชิดกันและ บทบาทความเป็นพ่อมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

         ด้านนายวันชัย บุญประชา กรรมการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว บอกว่า จะ ทำให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้น และถือเป็นภารกิจใหม่ของพ่อที่ได้มีโอกาสเลี้ยงดูลูกแรกเกิด โดยเฉพาะหากเป็นลูกคนแรก ก็จะทำให้ภรรยามีความมั่นใจในการเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดี ความเป็นพ่อก็จะซึมซับอยู่ในฝ่ายผู้ชายเหมือนความเป็นแม่ ส่วนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพราะอาจจะมีผู้เลี้ยงหลายคนทั้งพ่อ แม่ และญาติผู้ใหญ่ ก็ควรรับฟังความคิดกัน

          เอ้า! งานนี้ก็ยินดีกับบรรดาข้าราชการชายด้วยนะคะ แต่ขอบอกว่าลาไปดูแลกิ๊กไม่ได้นะคะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก น.ส.พ.ไทยโพลย์

 
Back