การบริการสอบเทียบ
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด
Model : มาตรฐานมอก.17025:2548 (ISO/IEC17025:2005)
รับสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือทางด้านมวล(weight balance) แรง(Durometer) และมิติ(Vernier caliper) ทั้ง In-house และ on-site
Last Update : 08:58:53 09/08/2016
Physical Property Tests
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model : ตามมาตรฐาน มอก./ISO
ทดสอบรองเท้า ชิ้นส่วน ในด้านต่างๆ เช่น Abrasion, Tensile, Bonding, Flex, Light fastness, washing fastness, etc. ทดสอบวัตถุดิบต่างๆ เช่น Viscosity, pH, TDS
Last Update : 12:48:38 25/03/2015
ชุดทดสอบดิน
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
ตรวจสอบธาตุอาหาร N P K และ pH ในดิน เหมาะสำหรับผู้ทำการเพาะปลูกพืชทุกชนิด ช่วยให้ทราบปริมาณการใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องมากขึ้น มีทั้งชุดใหญ่ (50 ตัวอย่าง) ชุดเล็ก (15 และ 25 ตัวอย่าง) ชุดน้ำยาเติม
Last Update : 10:45:18 25/03/2015
น้ำยาขจัดเชื้อโรค เชื้อรา ขัดบ้านหลังน้ำท่วม Antiseptic solution A 95%
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่
Last Update : 11:17:03 21/04/2014
บริการวัดสี วิเคราะห์ค่าสี ประเมินค่าความแตกต่างสี
บริการวัดสี ชนิด surface color เช่น กระดาษ พลาสติก หนัง เป็นต้น
Last Update : 11:03:53 26/09/2012

Page View  12227  
Product Information :

Product Name:  
การบริการสอบเทียบ


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือวัด ทดสอบ และควบคุม
Brand:   บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด 
Product Type :   บริการ 
Short Description :   รับสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือทางด้านมวล(weight balance) แรง(Durometer) และมิติ(Vernier caliper) ทั้ง In-house และ on-site
     
 

 

          การบริการสอบเทียบให้บริการทั้งใน และนอกสถานที่ ตามมาตรฐาน มอก.17025:2548 หรือ ISO/IEC 17025:2005 ด้วยบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสามารถสอบกลับไปยังหน่วยวัดตามระบบ SI Unit ได้ .บ้านแพนรีเสิร์ชฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามระบบมาตรฐานมอก.17025:2548 ( ISO/IEC17025:2005 ) เลขที่ 0166 ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เครื่องมือวัดทุกชิ้น จะไดัรับการสอบเทียบอย่างถูกต้องแม่นยำ และสามารถนำไปใช้งานได้ดีถูกต้อง และเที่ยงตรง

  บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องมือวัดซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพสินค้าของท่าน ทางบริษัท บ้านแพนรีเสิร์ชฯ จึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพในการนำเสนองานที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้กับผู้ใช้บริการ 

เพื่อเป็นการประกันคุณภาพงานบริการสอบเทียบของเรา บริษัทฯบ้านแพนรีเสิร์ชฯ จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า เราได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025 : 2548 (2005) หรือ ISO/IEC 17025 : 2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 หมายเลขการรับรองสอบเทียบ 0166  สำหรับการสอบเทียบด้านมิติ และ ด้านเครี่องชั่ง   และทางบริษัทฯ กำลังพิจารณาจะยื่นขอการรับรองสำหรับการสอบเทียบทางด้านอื่นๆ เพิ่มเติมอีก ภายในปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสอบเทียบของบริษัทฯ ได้มั่นใจในคุณภาพงานบริการสอบเทียบของเรา

*สามารถตรวจสอบราคาค่าบริการสอบเทียบและระยะเวลาการให้บริการได้ที่ 02 -689 9500 ต่อ2187/ 083 542 5551

เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by Banpan Research Laboratory Co.,Ltd.
Tel. 026897787  Fax. 022914744
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login