เครื่องวิเคราะห์ VOCs ในอากาศ (FROG-400)
Brand : Defiant Technologies
Model : FROG-400
Portable Gas Chomatography for VOCs in Air
Last Update : 11:25:00 15/02/2021
เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อด้วยวิธีการย่อยให้มีขนาดเล็กและทำให้ปราศจากเชื้อ Integrated Sterilizer and Shredder / ISS
Brand : Celitron
Model : Model ISS 25L
เครื่อง ISS ดำเนินการทั้งการย่อยและฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำไปพร้อมกัน ตัวเครื่องมือมีมอเตอร์ที่ทรงพลังพร้อมใบมีดย่อย/หั่น ช่วยลดขนาดและปริมาตรของเสีย
Last Update : 11:06:46 11/11/2020
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบกระบอกสูญญากาศ (Vacuum Pump)
Brand : Olfasense
Model : Vacuum Pump
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบกระบอกสูญญากาศ (Vacuum Pump)
Last Update : 14:49:34 06/03/2020
MeshGuard S เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ Battery-Powered Wireless Gas Detector
Brand : RAE Systems
Model : MeagGuard S
เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ ระบบ RAE ของเครื่องมือการตรวจจับแก๊ส MeshGuard โดย Honeywell นั้นเป็นหน่วยโครงสร้างสำคัญของเครือข่ายอัจฉริยะ MeshGuard สำหรับเซ็นเซอร์การเชื่อมต่อที่ใช้ในการตรวจจับแก๊สเพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้งานทางด้านน้ำมันและแก๊ส
Last Update : 10:00:08 11/10/2019

Page View  4628  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องตรวจวัดขนาดและปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM1, PM2.5 และ PM10) (OPC Particle Monitor)


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
Brand:   PCA Technologies 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

คุณสมบัติของเครื่องมีดังนี้

  1. หลักการทำงานของเครื่อง โดยดูดอากาศที่มีอนุภาคฝุ่นละอองไหลผ่านลำแสงเลเซอร์ จะเกิดการกระเจิงแสงเข้าสู่ตัวรับแสงแบบ Dual Photo-detector ทำให้สามารถทราบปริมาณและขนาดของฝุ่นละออง
  2. เครื่องสามารถตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กชนิด PM1, PM2.5 และ PM10 ได้พร้อมกันโดยวิธี Light Scattering แบบ Optical Particle Counter (OPC)
  3. เครื่องสามารถใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร (Indoor และ Outdoor)
  4. ขนาดของอนุภาคที่สามารถตรวจวัดได้จะอยู่ในช่วงขนาด 0.35 ถึง 40 ไมโครเมตร โดยมีอัตราดูด ตัวอย่างอากาศปกติผ่าน OPC เซนเซอร์ที่ 280 ml/min
  5. แสดงข้อมูลแบบ Histogram ของขนาดฝุ่น (Size categorization) ได้ 24 ขนาดพร้อมกัน (Number of Software) เพื่อเป็นประโยชน์ช่วยวิเคราะห์ประเภทแหล่งกำเนิดพิษ
  6. สามารถส่งข้อมูลการตรวจวัดออกสู่ภายนอกบน Web Page (ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) แบบใส่ SIM Card
  7. แสดงผลการตรวจวัดเป็นข้อมูลแบบ Excel และแบบกราฟ (Graph) เพื่อดูแนวโน้มของ PM 1, PM 2.5 และ PM 10 ได้ สามารถเลือกดูประวัติข้อมูล (historical data) เฉลี่ย 5 นาที, ทุกชั่วโมง (hourly), ทุกวัน (Daily)
  8. อัตราการนับอนุภาคฝุ่น (Particle count rate) สูงสุด 10,000 อนุภาคต่อวินาที

MEASUREMENT

Particle range                            µm spherical equivalent size                    0.35 to 40

Size categorization                   Number of software bins                          24

Sampling Interval                     Histogram period (Secound)                   1 to 30

Total flow rate (typical)           L/min                                                        5.5

Sample flow rate (typical)       mL/min                                                     280

Max particle count rate            Particles/second                                      10,000
                                                                                          

                                                               

3. CONTINUOUS PARTICLE MEASUREMENT METHODS

          3.1 Mass and Mass Equivalent

                   3.1.1   Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM®)

                   3.1.2   Piezoelectric Microbalance

                   3.1.3   Beta Attenuation Monitor (BAM)

                   3.1.4 Pressure Drop Tape Sampler (CAMMS)

          3.2 Visible Light Scattering

                   3.2.1 Nephelometer

                   3.2.2 Optical Particle Counter (OPC)

                   3.2.3 Condensation Nuclei Counter (CNC)

                   3.2.4 Aerodynamic Particle Sizer (APS)

                   3.2.5 LIght Detection And Ranging (LIDAR)

 

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150145  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login